Ο ιστότοπος elatora.gr είναι διαδικτυακό ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης με έδρα την Αθήνα (εφεξής “Η Εταιρεία”)και ΑΡ.ΓΕΜΗ 146955201000. Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων και γενικά όλες οι υπηρεσίες του elatora.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους. Η χρήση του elatora.gr σημαίνει αυτόματη και χωρίς περιορισμούς αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων όρων χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος elatora.gr.

Στοιχεία επικοινωνίας:

1. Σχετικά με τους Όρους Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις συναλλαγών, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές μέσα από τον ιστότοπο elatora.gr.

Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

2. Περιορισμός Ευθυνών

Η Εταιρεία συνεχώς προσπαθεί να σας παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στα πλαίσια καλή πίστης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο elatora.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή και της τιμής ενός προϊόντος.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών, χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το elatora.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Το κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του elatora.gr ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του elatora.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική, ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο του elatora.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας.

4. Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να δηλώσετε στα στάδια ολοκλήρωσης μιας αγοράς ή εγγραφής μέλους, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με την Εταιρεία. Η Εταιρεία τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο elatora.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Η Εταιρεία δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

5. Ασφάλεια Συναλλαγών

Για τις αγορές μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας μεταφέρεστε αυτόματα σε ασφαλές περιβάλλον για να καταχωρήσετε τα ευαίσθητα στοιχεία σας. Τα στοιχεία αυτά με κανέναν τρόπο δεν φθάνουν στο elatora.gr και δεν τηρείται καμία βάση δεδομένων από στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών. Επίσης θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του elatora.gr διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.

6. Προϊόντα και Τιμές

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που εμπορεύεται, να τα τροποποιεί, να τα ανανεώνει ή και να τα αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές, που μπορούν να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στο elatora.gr συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος Φ.Π.Α.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής ή περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά οι σχετικές παραγγελίες θα εκτελούνται κατά σειρά προτεραιότητας.

Στα πλαίσια της καλής πίστεως, καθώς και για την δική σας προστασία, παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την λογική αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με την Εταιρεία τηλεφωνικά ή με αποστολή email.

7. Τρόποι Παραγγελίας

Οι διαθέσιμοι τρόποι για να πραγματοποιηθούν παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα του elatora.gr είναι:

 • Κατευθείαν από το elatora.gr, 24 ώρες το 24ώρο
  Διαλέξτε τα προϊόντα που επιθυμείτε και με απλά βήματα προχωρήστε και ολοκληρώστε την διαδικασία παραγγελίας.
 • Τηλεφωνικά
  Καλέστε μας στο 2110129258, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 16:00.
 • Με email
  Στείλτε μας στο info@elatora.gr, δηλώνοντας τα προϊόντα που επιθυμείτε και τα στοιχεία αποστολής και επικοινωνίας.

8. Σχετικά με Αποστολές/Παραδόσεις

Μέσω του δικτύου συνεργατών της Εταιρείας, οι παραγγελίες σας αποστέλλονται άμεσα και παραδίδονται στον χώρο σας γρήγορα και με ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα.

Το κόστος των μεταφορικών βαραίνει τον καταναλωτή και το ακριβές ποσό διαμορφώνεται ανά περίπτωση, σύμφωνα με τον εκάστοτε προορισμό και το μέγεθος (βάρος ή/και όγκος) του δέματος που αποστέλλεται.

Στην προσπάθεια μας να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από υπερχρεώσεις στα μεταφορικά σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά τις εναλλακτικές που σας παρέχουμε ώστε να έχετε τα προϊόντα σας έγκαιρα αλλά και με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.

 • Για συνηθισμένα αντικείμενα χρησιμοποιούνται εταιρείες κούριερ (ΕΛΤΑ Courier / ACS Courier) για χαμηλές χρεώσεις, μεγάλη ταχύτητα και παράδοση στην πόρτα σας. Το κόστος και ο χρόνος παράδοσης υπολογίζονται αυτόματα κατά το checkout. Η εκτίμηση γίνεται σύμφωνα με το βάρος των αντικειμένων και τον προορισμό τους. Συγκεκριμένα, για δέματα έως και 2 κιλά, τα έξοδα αποστολής ανέρχονται σε 3.50€, ενώ για δέματα άνω των 4 κιλών, τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
   Από άνω των  Έως και  Έξοδα αποστολής 4 κιλών5 κιλά5.00€5 κιλών6 κιλά6.00€6 κιλών7 κιλά7.00€7 κιλών8 κιλά8.00€
  Αντικείμενα με βάρος ή αντίστοιχο ογκομετρικό βάρος άνω των 8 κιλών δεν αποστέλλονται με κούριερ, καθώς το κόστος γίνεται ιδιαίτερα μεγάλο – έτσι για να μην επιβαρυνθούν οι πελάτες με το κόστος αυτό, επιλέγεται αντί αυτού να αποσταλούν με πρακτορείο μεταφορών (δείτε παρακάτω). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο τόπος παράδοσης θεωρείται “δυσπρόσιτη περιοχή”, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να διαφέρει.
 • Για αντικείμενα ή δέματα μεγάλου όγκου ή βάρους χρησιμοποιούνται συνεργαζόμενα πρακτορεία μεταφορών που εξυπηρετούν όλη την Ελλάδα, με χρέωση 15€.

Προς αποφυγή επιπρόσθετων χρεώσεων στον πελάτη λόγω πολλαπλών αποστολών δεμάτων, μια παραγγελία αποστέλλεται μόνο όταν όλα τα προϊόντα έχουν συλλεχθεί (είναι διαθέσιμα). Στην περίπτωση που κάποια προϊόντα της παραγγελίας σας δεν είναι διαθέσιμα αλλά επιθυμείτε την άμεση αποστολή των ήδη διαθέσιμων προϊόντων, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω email ή τηλεφωνικά για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Παραγγελίες που καταχωρούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή (πλην αργιών) έως τις 09:00 πμ, ετοιμάζονται αυθημερόν από εμάς για αποστολή. Σε κάθε άλλη περίπτωση αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (πλην Σαββάτου). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη καθυστέρηση υπάρχει στην παράδοση, οφείλεται στις μεταφορικές εταιρίες. Ζητούμε την κατανόησή σας.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 1-5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της παραγγελίας σας εφόσον τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα.

Ο χρόνος παράδοσης διαφέρει ανάλογα την απόσταση από την έδρα μας (π.χ. οι εντός Αθηνών παραγγελίες παραδίδονται ταχύτερα).

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα λόγω έκτακτης έλλειψης, θα επικοινωνούμε μαζί σας στο τηλέφωνο ή στο email που έχετε καταχωρήσει εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραγγελία σας, ενημερώνοντάς σας σχετικά με την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης, έτσι ώστε να αποφασίσετε την επιβεβαίωση ή ακύρωση της.

9. Σχετικά με Πληρωμές

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας μέσω του ιστότοπου καλείστε να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι:

 • Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα
  Η Εταιρεία, σε συνεργασία με την EveryPay* σας εξασφαλίζει την δυνατότητα να εξοφλείτε την παραγγελία σας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα άμεσα, με ασφάλεια και με μηδενική επιβάρυνση. Στο τελικό στάδιο της αγοράς σας, με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής, μεταφέρεστε σε προστατευμένο κρυπτογραφημένο περιβάλλον, όπου και προχωράτε σε πληρωμή της παραγγελίας σας. Τα στοιχεία συναλλαγής της πιστωτικής/χρεωστικής σας μένουν μόνο στο περιβάλλον αυτό και δεν μεταφέρονται, ούτε εμπλέκονται σε θέματα ασφαλείας με το elatora.gr. Το μήνυμα έγκρισης ή απόρριψης της συναλλαγής που λαμβάνεται στο περιβάλλον αυτό είναι και το ισχύον. Έπειτα μεταφέρεστε πίσω στο elatora.gr, έχοντας ολοκληρώσει την διαδικασία πληρωμής.

  (*) Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η EveryPay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της EveryPay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bitSSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Diners & Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.
 • Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό
  Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε τραπεζικό λογαριασμό του elatora.gr, είτε σε φυσικό κατάστημα, είτε μέσω e-banking. Συνεργαζόμαστε με τις τράπεζες: Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank. Στοιχεία λογαριασμών:

  Eurobank: GR0902601780000880201215439
  Εθνική: GR0501101030000010300254371
  Πειραιώς: GR4901720230005023093608672
  Alpha Bank: GR9001401050105002002024221

  Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής θα σας γνωστοποιηθούν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την κατάθεση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Κρίνεται σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι στην περίπτωση τέλεσης διατραπεζικών συναλλαγών, ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις από την τράπεζά σας για την υπηρεσία αυτή.
 • Πληρωμή με αντικαταβολή κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων
  Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εξοφλήσετε την παραγγελία την ώρα της παραλαβής της από εσάς. Η υπηρεσία της πληρωμής με αντικαταβολή παρέχεται με επιπλέον κόστος δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2.50€) στην παραγγελία. Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή είναι διαθέσιμη μόνο για παραγγελίες που αποστέλλονται με εταιρεία Courier, καθώς τα πρακτορεία μεταφορών δεν προσφέρουν ανάλογη υπηρεσία για είσπραξη χρημάτων από τον παραλήπτη και απόδοσή τους στον αποστολέα.

10. Επιστροφές Προϊόντων

 • Υπαναχώρηση/ανταλλαγή αχρησιμοποίητων ειδών

Το δικαίωμα των καταναλωτών σε υπαναχώρηση προβλέπει την δυνατότητα να επιστρέψετε κάποιο προϊόν για οποιονδήποτε λόγο – ακόμα αναιτιολογήτως και να ζητήσετε την αντικατάστασή του ή την επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε για αυτό εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και αφού το αποστείλετε με δικά σας έξοδα στην έδρα της Εταιρείας. Προϊόντα μπορούν να επιστραφούν εάν διατηρηθούν οι καταναλωτικές ιδιότητες, οι εργοστασιακές ετικέτες και η κατάσταση έτοιμου προς πώληση και σε κάθε περίπτωση να μην έχουν χρησιμοποιηθεί. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή οφείλει να σας επιστρέψει τα χρήματα που καταβάλατε ως τίμημα για την αγορά του προϊόντος, όχι δε και τα έξοδα αποστολής που τυχόν καταβάλατε για την εκτέλεση της παραγγελίας και τα οποία βαραίνουν εσάς αποκλειστικά. Η δε επιστροφή των χρημάτων σας θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προς επιστροφή προϊόν. Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι τυχόν έξοδα επιστροφής των χρημάτων σας βαραίνουν αποκλειστικά εσάς. Επίσης, αν το προϊόν είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. δωρεάν κάρτα μνήμης / φακό κλπ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Στο διάστημα αυτό μπορείτε εναλλακτικά να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε στην έδρα της Εταιρείας και να ζητήσετε την ανταλλαγή του με άλλο προϊόν ίσης αξίας με το τίμημα που έχετε ήδη καταβάλει ή με πρόσθετο τίμημα εφόσον το επιθυμείτε, συμπληρώνοντας την διαφορά.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, για να είναι εφικτή η επιστροφή, θα πρέπει:

 1. Το προς επιστροφή προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, δηλαδή να είναι πλήρες, χωρίς φθορές, η συσκευασία του να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν συμπεριλαμβανομένων όλων των ετικετών, απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων κλπ. και σε κάθε περίπτωση να μην έχει χρησιμοποιηθεί.
 2. Το προς επιστροφή προϊόν να συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς (απόδειξη, φορτωτική κλπ.).

Εάν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν πληρούνται το προϊόν θα σας επιστρέφεται με δική σας χρέωση.

 • Επιστροφή/αντικατάσταση ελαττωματικών ειδών

Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν την Εταιρεία για τυχόν ελαττώματα που διαπιστώθηκαν και να ζητήσουν τη διόρθωσή τους (επισκευή/αντικατάσταση) εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη τους. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να λάβουν προϊόντα και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων. Σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην Εταιρεία και να διατηρηθούν οι εργοστασιακές ετικέτες και η κατάσταση έτοιμου προς πώληση. Στις περιπτώσεις που το προϊόν που παραγγέλθηκε από τον πελάτη δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του και το γεγονός οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος εκτίμηση του πελάτη, τότε το κατάστημα δεν έχει καμία ευθύνη και υποχρέωση για αλλαγή του προϊόντος. Αντίθετα, εφόσον η επιστροφή ή η αντικατάσταση γίνεται λόγω αποδεδειγμένης ελαττωματικότητας του προϊόντος, τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων σας, επιβαρύνουν την Εταιρεία.

 • Επιπλέον όροι επιστροφών

Κάθε επιστροφή χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή χωρίς εξαιρέσεις.

Οποιαδήποτε ζημία υποστεί το προϊόν κατά την επιστροφή του προς εμάς, βαραίνει αποκλειστικά εσάς.

Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεως συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.

Τέλος, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση επιστροφής παραγγελθέντος προϊόντος, σας συνιστούμε να επικοινωνείτε προηγουμένως με την Εταιρεία τηλεφωνικά ή με email πριν ξεκινήσετε την διαδικασία.

11. Ανωτέρα Βία

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών, μεταφοράς, παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

12. Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν. Καλέστε στο 2110129258 ή στείλτε email στο info@elatora.gr και θα σας εξυπηρετήσουμε.

13. Εγγύηση

Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας και τα οποία η Εταιρεία απλά μεταπωλεί). Για τέτοια προϊόντα θα λαμβάνετε εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης. Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, (εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα, κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ.). Σε περίπτωση βλάβης κάποιου προϊόντος που οφείλεται σε ελάττωμα και καλύπτεται από την εγγύηση επιβαρύνεστε τα έξοδα μεταφοράς προς την επίσημη αντιπροσωπεία από την έδρα σας.

Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του elatora.gr καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.